Privacy Verklaring

Privacy Verklaring mix4max
 
Dit is de website van mix4max B.V.
 
Ons bedrijfsadres is
Twickellaan 18
1333 SH Almere
 
Ons postadres is
Twickellaan 18
1333 SH Almere
 
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 55349846
Ons B.T.W.-nummer is NL851666036B01
 
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver noch uw domeinnaam noch uw e-mailadres.
 
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert. Uw e-mailadres gebruiken wij alleen om een reactie te geven op uw vragen en/of opmerkingen. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 
Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).
 
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
 
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
 
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
- Per email: info@mix4max.com
- Per telefoon: +31(0)365292950
- Per brief: Twickellaan 18, 1333 SH Almere
 
Als u ons uw postadres meedeelt, zult u op dit adres alleen de informatie ontvangen die u zelf heeft aangevraagd.
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over de bestellingen die u bij ons heeft geplaatst.
 
Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.
 
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
 
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
 
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.